Εμμανουήλ Παππά 2 Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη | Καλέστε μας 2310432089 & 6972293022
μεταφορές μετακομίσεις Θεσσαλονίκη
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Υπερσύγχρονα ανυψωτικά και αναβατόρια που μπορούν να υλοποιήσουν οποιαδήποτε μετακόμιση σε ύψος έως 28 μέτρων.

Τα ανυψωτικά τις εταιρείας πληρούν όλες τις νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για να εξασφαλίσουν την ανύψωση, την φόρτωση και την εκφόρτωση των αντικειμένων σας.

ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΑ

Τα αναβατόρια και τα ανυψωτικά της εταιρείας μας χειρίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει περάσει την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτει την ανάλογη πιστοποίηση.

Για την ανύψωση των αντικειμένων σας, βασικό μέλημα της εταιρείας μας είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά αυτών. Πριν την ανύψωση των αντικειμένων, γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η αποπεράτωση της μετακόμισης.